Källor:

Riksarkivet i Vasa, Kvevlax vårdledarnas arkiv

Hiitolan Pitäjäseura ry:s hemsida

Kampen om den svenska jorden, Aapo Roselius och Tuomas Tepora, utgiven 2020

Vassor bys historia III, utgiven 2008

Karelarna i Petalax, Aktiv närkultur, utgiven 2004

Finland överlevde, Göran Westerlund, utgiven 2007

Ej tryckta källor:

Johannes och Carl-Gustav Hjortman

Anna-Lena Östern med stöd av Kristian Knip, Börje Herrgård, Åke Rönnqvist och Elizabet Knip-Häggqvist

Håkan Knip

Gun-Helén Hultholm

Hiitola-Säätiön asiamies Raimo Hannukainen

Kurt Näsmans anteckningar från 2003 om Karelarna i Västerhankmo