Böcker utgivna av Kvevlax Hembygdsförening (efter 1978)

 

Kvevlax Kyrkoby 1989 (hembygdsföreningens forskargrupp).

KVEVLAX HISTORIA 1923 (K.V. Åkerblom, nytryck 1995).

KVEVLAX HISTORIA 1962 (Bror Åkerblom) upplagan slutsåld.

KVEVLAXBYGDENS INSATS I FINLANDS FRIHETSKAMP 1929 (Kvevlax skyddskårs förlag, nytryck 2007).

Landstigningen i Österhankmo1808 – Händelserna i Hankmo, Kvevlax och Vasa 1909 (hembygdsföreningen i samarbete med Österhankmo byaforskare).

Dialektord och uttyck från Kvevlax 2014 (hembygdsföreningens dialektgrupp).

Kvevlax – kyrkresor och samfärdsel i väglöst land 2016 (av Mikael Herrgård, utgiven av hembygdsföreningen i samarbete med Österbottniska fornforskningssällskapet).

De flesta av böckerna finns ännu till försäljning.

Föreningens medlemmar har även deltagit i arbetet med "Kvevlaxbygden – åm byyan å ho vi segär", utgiven 2016.