Carl-Göran Österbacka hittade våren 2019 i ett arkiv på nätet ett antal flygfotografier tagna den 27 augusti 1931. Sannolikt har fotografierna tagits av finska flygvapnet. Fotografierna har redigerats av Hembygdsföreningen.

Kyrkan till höger som den tiden var rödmålad, andra sidan vägen finns bl.a. sockenmagasinet samt Väktas och Nyysto gårdarna. Längst till vänster Herrgårds- och Öurasbacken.

Herrgårds- och Öurasbacken centralt i bilden.

Skatan och Skatadjupet med båthamn, båthus och båtar i förgrunden. Uppe till vänster syns bl.a. kyrkan och sockenmagasinet.