Rafael med barnen Eva, Rolf och Maggie, fotot är från 1931. Fotot kan vara taget under en paus på väg från eller till Kvevlax.

Däcksbyte på gång under en resa år 1933.

Tre generationer har lekt med kärran på fotot. Rafael Karsten lekte med den på 1880-talet i Kvevlax, senare hans son Rolf på 1930-talet i Lojo och ytterligare hans sonson Olof på 1950-talet. Originalfotot är från sommaren 1957, innehas av Olof Karsten.

 

 

 

Olof och Ina Karsten återbördar "skrapelkärron" till Kvevlax i juni 2023 efter ca 140 år på andra orter.

 

Familjen Karstens besök i Kvevlax sommaren 1931

Rafael Karsten med en del av sin familj på besök i Kvevlax sommaren 1931. I bakgrunden prästgården som den tiden var rödmålad. Fotografiets original ägs av Olof Karsten, sonson till Rafael.

Från vänster: dottern Maggie, Rafael, dottern Eva, Rafaels syster Signe och sonen Rolf. De vuxna personerna i bakgrunden är okända. Maggie och Rolf var tvillingar födda 1924.

Bilen är en Willys Knight tillverkad i staden Toledo i delstaten Ohio / USA. Modellen tillverkades under åren 1914–1933. Willys Knight var oftast försedd med en 6-cylindrig motor och hade 45 eller 60 hkr beroende på modell.

Rafael Karsten är född år 1879 i prästgården i Kvevlax. Han var son till kyrkoherden Klas Edvin Karsten och hans hustru Maria Augusta Emilia f. Cajanus. Klas Edvin var kyrkoherde i Kvevlax i över trettio år, från 1877 till 1908.

Rafael Karsten disputerade för sin doktorsexamen 1905 och var professor vid Helsingfors universitet från 1922 till 1946 då han gick i pension. Han gjorde sju resor till Sydamerika under tidsperioden 1911 – 1952 och han utgav ett antal böcker och publikationer om ursprungsbefolkningens religion, samhällen och kultur i Sydamerika.

Utsnitt av ett flygfoto från sommaren 1931, samma sommar som familjen Karsten besökte Kvevlax. Prästgården centralt i bilden, Museét "Magasinet" snett emot klockstapeln.

Familjen Karstens besök i Kvevlax sommaren 2023

Olof och Ina Karsten besökte Kvevlax den 12 juni 2023 för att bl.a. överlämna Olofs farfars leksakskärra eller ”skrapelkärra” till Hembygdsföreningen för att ställas ut i vårt museum Magasinet. Samtidigt överlämnade Olof och Ina också en samling gamla fotografier och ett antal böcker som Olofs farfar, professor Rafael Karsten gett ut. Prästgården där farfar Rafael växte upp förevisades av nuvarande kyrkoherden Fredrik Kass. Olofs farfarsfar Edvin Karsten var kyrkoherde i Kvevlax under åren 1877 till 1908. Olof och Ina fick vid besöket också tillfälle att se kyrkan från insidan. Mikael Herrgård fotograferade.

Johannes Hjortman, Mikael Hultholm och Ulla-Maj Salin bekantar sig med de överlåtna böckerna och fotografierna.

Ulla-Maj berättar om kyrkan för gästerna Olof och Ina, till höger Fredrik Kass och till vänster Johannes Hjortman.

Besök vid familjegraven invid kyrkan, minnesstenen finns till höger om Fredrik Kass. Från vänster Ulla-Maj Salin, Ina Karsten, Johannes Hjortman, Olof Karsten, Mikael Hultholm och Fredrik Kass.

 

På ett äldre fotografi av minnesstenen syns texten på stenen bättre. Ellen Emelia är deras äldsta dotter. Fotot kan man hitta via linken: SukuHaku | Grav (genealogia.fi)