Kvevlax kommunvapen var i bruk åren 1955-1972. Vapnet är formgivet av Gustaf von Numers  och formades i trä av slöjdläraren Gustav Nordman vid Kvevlax manliga hemslöjdskola.
Vassor bys historiekommitté

klicka på linken nedan

Start - Vassor by

https://sites.google.com/view/vassorhistoria/startsida

 

Välkommen till vår hemsida!

Kvevlax Hembygdsförening rf:s verksamhetsområde är  gamla Kvevlax kommuns byar i Korsholms kommun. Föreningens syfte är att främja och upprätthålla hembygdsarbete och kulturminnesvård i olika former.

Kvevlax Hembygdsförenings registernummer är FO 3036966

Hemsidan administreras av Mikael Hultholm.