K.V. Åkerblom  (Kristian Vilhelm) föddes 1877 Rejpelt Vörå, avled 1954 i Kvevlax. Han  var folkskollärare i Kvevlax från år 1904 ända till sin pensionering 1937. KVÅ valdes till medlem i lantdagen oktober  1917, riksdagsman under åren 1919—29 och 1930—33. Han erhöll skolråds titel 1946 och fil.dr h.c. 1948. KVÅ var  sin tids främste kännare av Svenska Österbottens historia och han gav ut ett flertal sockenhistorier.
KVÅ:s son, Bror Kristian Åkerblom (1908—84) fortatte med sin fars värv, han var bl.a. professor i svenska  vid Jyväskylä universitet. BÅ skrev sin doktorsavhandling om Kvevlaxmålet (1940), han gav också ut en biografi över fadern och ett flertal sockenhistorier för bl.a. Vörå, Kvevlax, Maxmo och Oravais.

Föreningens bakgrund o historik

En hembygdsförening i Kvevlax bildades redan 1913 på initiativ av läraren K.V. Åkerblom. Han var också engagerad mycket annat, dessutom blev han invald i lantdagen 1917 vilket ledde till att föreningen somnade in ganska så snart. Han hann dock samla in en del föremål som förvarades på folkskolans kallvind. Vid mantalsstämman den 30 december 1955 beslöts att Kvevlax kommuns museinämnd skulle få disponera Sockenmagasinet och ”Prästboden”. De insamlade föremålen fick därmed ett permanent hem. Verner Svanvik var en annan flitig samlare av föremål som också finns förvarade i samma utrymmen. Enligt Kvevlax historia skriven 1962 var Verner Svanvik intressent i Kvevlax Hembygdsförening framtill sin död 1956, var han ordförande under en period?

 

Den nuvarande hembygdsföreningen bildades år 1978 med Levi Almén som ordförande, föreningen blev nu en registerad förening med det officiella namnet ”Kvevlax Hembygsförening r.f.”  Mantalskommunen överlät Sockenmagasinet och ”Prästboden” till Hembygsföreningen den 26 juni 1982 genom ett gåvobrev. Tomtmarken ägdes av Kvevlax samfälligheter fram till december 2019, då överläts tomtmarken genom ett gåvobrev till Hembygdsföreningen. Följande ordförande för föreningen efter Levi Almén var Alf Svahn, han var ordförande t.o.m. 2016.

 

Dokumentation och reproduktion av gamla fotografier har pågått oavbrutet sedan föreningens nystart 1978. Likaså har många olika historiska platser besökts och fotodokumenterats. Föreningsmedlemmarna har satt fotografierna i album, som förvaras i kassaskåpet vid Marthabo. Kvevlax byakista med bla. storskifteskartor och handlingar (även på mikrofilm) finns numera på Vasa landsarkiv. De äldsta handlingarna är från 1600-talet. 

 

Föreningen har gett ut antal böcker under årens lopp >>>>> se ”Utgivna böcker”