Styrelsens sammansättning o kontaktuppgifter

Ordförande Ulla-Maj Salin 050 490 9034, ulla-maj.salin@netikka.fi 

Viceordför.Hans Rönnqvist 050 359 3876, hansronnqvist22@gmail.com

Kassör Johannes Hjortman 050 066 5708, johannes.hjortman@netikka.fi 

Sekreterare Mikael Hultholm 050 359 8716, mikael.hultholm@agrolink.fi 

Medlem Mikael Herrgård  050 010 7306, herrgardmikael@gmail.com 

Suppleant Kristian Knip 050 373 9043, kristian.knip@gmail.com

Suppleant Per-Olof Hurr 050 032 9147, perolofhurr@gmail.com