Följande släktnamn förekommer bland kyrkbyns karelare enligt Vårdledarnas arkiverade personkort om karelare som kommit till kyrkbyn. Finns det mera kunskap i byn om familjerna? Endast de namn som är försedda med stjärna finns det tllsvidare kunskap om.

Ahokas, *Haikoinen, Harju, Heinonen, Jantunen, Kekki, Korte, Kuivanen, Kuronen, *Kaipiainen, *Kovalenko,  Lampinen, Lankinen, Leskinen, Levy,  Lindell, Lepiä, Manninen, Meskanen, Nankkainen, *Nolvi, Parkkala, Parkkeli, Pantanen, Poutanen, Repo, Rounianien, *Ruotsalainen, Räikkönen, Salmelainen, Sihvonen, Vepsiläinen, Viinanen, *Virjonen, *Virtanen

* = en viss kunskap finns