Grundkarta från 1960 med byggnaderna på sina ursprungliga platser i Kvevlax Överbyn

Föuse med ursprungligt halmtak

Stallet och porten som det kunde ha sett ut fordomdags.

Två exempel av de många inristningar som gorts under ungefär hundra år.

Byggnaderna som fick ett nytt liv

Två historiskt värdefulla byggnader från Överbyn i Kvevlax har fått ett nytt liv på Stundars. Båda stod ursprungligen invid nuvarande Överbyvägen.

Nyysto föuse (fähuset) stod ungefär mittemot Bondis (Karl-Gustav och Greta Hjortman). Föuse ägdes ursprungligen av husbönderna vid Nyysto (Isak Brännmark), men användes senare av husbönderna vid Bondis (familjen Alfred och Ida Hjortman). Byggnaden var ursprungligen byggd i vinkel. Föuse kom till Stundars 1975, enligt Stundars kartotek är föuse ursprungligen uppfört ca. 1880. Det stämmer in på byggnadens slätknuts konstruktion. Stockarna är försedda med fina inristningar, mer än 100 st är visuellt synliga. Byggnaden används numera som serveringsrum vid mindre tillställningar på Stundars.

Stallet och porten är från Brännas (Verner och Elsa Hurr) och stod ursprungligen mellan bostaden och nuvarande fähuset. Stallet och porten har med största sannolikt uppförts av Verner Hurr´s förfäder på 1800-talet. Byggnaden flyttades till Stundards år 1980, när stallet revs hittade man årtalet 1826 inristat på en stock enligt Verner Hurr´s son Per-Olof. Ännu i slutet på 1970-talet inhyste stallet familjens hästar.Stallet med porten till vänster är ursprungligen från Brännas och föuse till höger är från Bondis. Utedasset invid är från Rainebäck i Pörtom och har donerat av Evald Björknäs, vid senaste renovering (2018) hittades årtalet 1712 på en av stockarna.

Fotografi från gårdsidan med föuse till vänster och stallet med port till höger, Kvevlax Hembygdsförening styrelsemedlemmar på besök i april 2019.

På Stundars har Nyysto-föuse verkligen fått ett nytt liv, i stället för kobås och fårkättar har man ett prydligt utrymme för servering av gäster.