Nästa styrelsemöte hålls i Marthabo, tidpunkt enligt senare besked.

 

Kyrkvägen

Första etappen från Källbacken till Vilanbacken har nu försetts med stabila spångar över de två skogsdikena. Regniga höstar är skogsdikena oftast vattenfyllda och besvärliga att passera.

 

 

 

 

Kyrkvägsvandring hösten 2019

Kvevlax församlings karakaffegrupp ordnade den 19 september 2019 tillsammans med Kvevlax Hembygdsförening en vandring längs de gamla kyrkvägsstigarna i Kvevlax. Ursprungligen gick den medeltida rutten över Viken med båt, genom skogar, mossar och vattenfyllda träsk, 10-12 kilometer fram till Kapellbacken i Gamla Vasa.

Dagens vandring var ca sju kilometer lång med start i Viken, längs vintervägen fram till de torrlagda områdena vid Hamnmossen, Hamnholmen, Storhamnträsket, och sedan tillbaka mot Kvevlax via Vilanbacken, det torrlagda Mässträsket och Fulmossen till Källbacken. Luften var efter regnet ren och frisk med behagligt ljus och lagom torra stigar, därtill kunde deltagarna naturligtvis njuta av den vackra naturen i det legendariska och historiska landskapet. En del av den ursprungliga stigen kan ännu skönjas vid Fulmossen. Vid Mässträsket har en revirmärkande älgtjur nyligen sparkat upp en kraftigt urinluktande brunstgrop.

Avsnittet Källbacken-Vilanbacken underhålls av hembygdsföreningen med välvilligt stöd från markägarna. I föreningens planer ingår även uppsättning av skyltar.

Precis som i gamla tiden vilade dagens kyrkvägsvandrare vid Vilanbacken. Trakteringen bestod av grillad korv och kaffe vid den närbelägna Solhyddan med Karl-Gustav och Greta Hjortman som värdar. Runtomkring breder storskogen ut sig med små odlingar insprängda på det gamla träskens bördiga botten. Det är inte alldeles lätt att föreställa sig det ursprungliga vattenlandskapet i skogen, som under lång tid var kyrkfolkets verklighet.

Sammanlagt deltog tjugofyra personer i evenemanget, alla med en önskan om en fortsättning, ännu har vi en god bit kvar till Gamla Vasas historiska kyrkomiljö!

Vandringen över Viken gick längs med havsvikens gamla båtfarleder. I bakgrunden syns bosättningen i Kvevlax

 

Hamnmossen har nåtts med god fart. Ute på den tidigare vattenfyllda mossen låg båthamnen. Notera sprängtickan till vänster.

 

Intill Vilanbacken vid Solhyddan avnjuter deltagarna dagens traktering.

 

Inne i Solhyddans brasvärme sitter värdfolket Karl-Gustav och Greta Hjortman och en del av deltagarna.

 

Vid Mässträskets stig har en älgtjur nyligen åstadkommit en urinluktande brunstgrop, han har också fejat hornen på ungträden i närheten.

 

 

 

Årsmötet 2019

Föreningens årsmöte hölls den 26 februari 2019 med rekordlivligt deltagande i Marthabo. Vid årsmötet utdelades Hembygdsförbundets medalj i silver med diplom till Mikael Herrgård för hans förtjänstfulla och långa insats för Kvevlax Hembygdsförening. Han har under stora delar av sitt liv intresserat sig för historia i allmännhet och speciellt för historiska lämningar i den österbottniska miljön. Han har också under årens lopp gett ut ett antal böcker, bl.a. boken "Kvevlax - kyrkresor och samfärdsel i väglöst land" år 2016. Den boken har gett Hembygsföreningen inspiration att "renovera" en etapp av den urgamla Kyrkvägen, mer information om den finns under fliken "Kyrkvägen".

Ordförande Ulla-Maj Salin fäster medaljen på Mikaels tröja.

 

Blommor överräcktes av styrelsemedlemmen Gunni Törnqvist.

 

Mikael med medalj, diplom och blommar höll ett oförberett tacktal i bästa galastil.Månförmörkelsen!

Fotograf Mikael Herrgård

 

Dörrprojektet vid sockenmagasinet

Uppgraderingen sockenmagasinet/museet har nu nått skedet då den nya dörren på östra sidan monteras. Fotografierna är tagna torsdag och fredag v. 42.

Kim Hjortman sågar upp dörröppningen under stor koncentration.

Hasse Rönnqvist justerar ribborna ovanför dörren. Dörrkarmen är monterad. Till höger syns baksidan av den nya dörren som Gustav Rönnqvist tillverkat. 

De förmonterade foderbrädorna monteras.

Dörrens smidda gångjärn monteras samtidigt som dörren justeras till sin optimala plats.

Dörren är monterad och fungerar perfekt liksom också låset och den specialtillverkade nyckeln. Följande etapp är att tillverka och montera en triangel ovanför dörren, likadan som på framsidan. Därefter står trappan med tillhörande räck i tur.

 

Föreningens 40 års jubileumsfest söndagen den 30 september 2018 

Festen inleddes med kaffe och samvaro med möjlighet att bekanta sig med föreningens fotoalbum, ett bildspel med Kvevlaxbilder samt vår hemsida. Programmet fortsatte sedan med välkomsttal av föreningens ordförande Ulla-Maj Salin, Kvevlax sångkör under Simon Granlunds ledning framförde sånger med anknytning till hembygden. Festtalet hölls av professor emeritus Anna-Lena Östern f. Knip. Deklamation av Margareta Hjortman, Sven-Erik Kjellman berättade om Edvard Berts. Allsången leddes av Yngve Svarvar vid pianot. Antalet deltagare på festen uppskattades till ca 105 personer, "budgeten" överskreds med 50%!

 

Gästerna togs emot av Johannes och Ulla-Maj.

Pojkarna från Bondis, Johannes och Daniel Hjortman, med sina fruar Maj-Britt och Margareta. Alla fyra kom till festen i folkdräkter.

Före programmet bjöds gästerna på kaffe och gräddkaka.

 

Publiken sjunger aktivt med i allsången i lite varierande grad.
 
Anna-Lena Östern höll festtal om ortnamn i Kvevlaxbygden, Ulla-Maj har lite tekniska problem med mikrofonen.
 
Publiken deltog aktivt i festtalet under ledning av Anna-Lena.
 
Den nöjda och glada sångkören avtackades med en blombukett.
 
Glada flickor efter festen, Maj-Britt Herrgård och Margareta Hjortman.
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Artikel