Olycksplantyperna

En Fokker C.X störtade vid Mälsor.
En Douglas DC-3 störtade vid Tränjonmaran i Storängen. Sammanlagt tillverkades 16000 plan av den här typen.

Flygolycksplatserna i Kvevlax

I Kvevlax inträffade två flygolyckor under en tre-års period för 60 år sedan. Den första olyckan har kanske fallit glömska....

o  Mälsor år 1958, eg Lill Mälsor

o  Tränjonmaran i Storängen år 1961

Klicka på respektive olycka uppe till vänster för mer information!

 

Olycksplatserna är märkta med röda pilar på kartan. Olyckplatserna befinner sig mindre än 5km ifrån varandra och inträffade med mindre än tre års mellanrum. Sannolikheten att det ska inträffa på nytt inom vår livstid är inte speciellt hög....