Rekonstruktion av Kvevlax kapell, Sankt Johannes, som invigdes 1692. De avfasade gavlarna (polygonala) har en kontinental förebild. Kyrkan förstorades till korskyrka 1794-95.

Ruinerna av Sankta Maria kyrka i nuvarande Gamla Vasa.  Träskulpturen föreställande Jungfru Maria med Jesusbarnet räddades undan kyrkbranden 1852. Träskulpturen uppbevaras vid Österbottens museum. 

 

Kvevlax kyrka fotograferad våren 2015 före renoveringen av taket och fasaden.