Invigning med gudstjänst och höstvandring 2022

Höstsöndagen den 9 oktober hade Kvevlax församling kallat till en annorlunda gudstjänst.  Gudstjänsten firades i samarbete med Kvevlax hembygdsförening mitt i skogen invid den vandringsled som hembygdsföreningen nyligen färdigställt. Platsen kallas Vilanbacken och utgör platsen där forntida färdmän- och kvinnor tagit paus och vilat på väg till kyrkan och samhället i Mussor. (Mustasaari). Vad kan vara mera lämpligt än att dagens kyrkfolk samlas till vila och gudstjänst på samma plats, här invid Solhyddan - Carl-Gustav och Greta Hjortmans skogstuga. Det var ingen liten menighet - 65 personer, av vilka 2/3 hade kyrkvandrat den längre sträckan. Övriga hade kommit med cykel eller bil eller vandrat den kortare delen av leden. Ett värmande kyrkkaffe väntade vid ankomsten och sittplatser erbjöds på hitförda bänkar och stolar. Med psalmen ”Gud, ditt folk är vandringsfolket” inleddes gudstjänsten som kyrkoherde Fredrik Kass höll kring temat livsvandring, pilgrimsvandring och naturens kravlöshet och välgörande kraft. Som avslutningspsalm sjöngs ”Härlig är jorden”.

 

Vandringleden.som naturligt nog kallas ”Kyrkvägen”, är en återskapelse av den ”kyrkväg” längs vilken människor under medeltiden färdats från Maxmo och Kvevlaxbygden till kyrkan på Kapellbacken i Mussor (Gamla Vasa) och senare till S:ta Maria kyrka. Kyrkvägen gick i ”väglöst land” dels längs upptrampade skogsstigar och mossmarker, dels båtledes längs befintliga träsk. Den nu aktuella vandringsleden om ca 7 km ska småningom få sin fortsättning fram till Kapellbacken, till platsen där den första kyrkan var belägen.

 

Hembygdsföreningen såg denna söndag som ett naturligt tillfälle att officiellt inviga vandringsleden, som nu försetts med kart-, text- och bildförsedda informationstavlor samt vägvisare längsmed leden. Efter avslutad gudstjänst samlades deltagarna vid det uppspända gulröda sidenbandet för att ta del av invigningsceremonin. Hembygdsföreningens ordförande Ulla-Maj Salin berättade i korthet om arbete kring Kyrkvägen och de nyss uppsatta informationstavlorna, som lokala företagare och organisationer sponsorerat. Med en gammaldags ull-/fårsax klippte kyrkoherde Kass bandet och till applåder förklarades Kyrkvägen invigd och öppnad.

Fotografier Mikael Herrgård, text Ulla-Maj Salin