Foto från den nutida stigen längs med kyrkvägsrutten över Vikbacken-Hamnmossen.

Våren 2016 fotograferades Skatadjupet, som är gammal hamnplats i Kvevlax. Här passerade tallösa kyrkbåtar förbi på väg till Mussor, från tidig medeltid fram till 1692 då Kvevlax kapell invigdes.

Ett synligt avsnitt av kyrkvägen 2011 vid kalhygget över Källbacken-Fulmossbacken. Till vänster en stenröjd åker.

Målet för kyrkvägs-vandringen hösten 2017 var Lövhyddan mellan Kvevlax och Gamla Vasa. Hyddan är anlagd på den gamla träskbottnen vid Storhamnträsket, som torrlades under åren 1852-1875.​