En lätttillgänglig kort del av vägen (ca 1,8 km) från Källbacken till Vilanbacken har iordningställts av hembygdsföreningen. 

Vilanbacken

 

Den gamla kyrkvägsrutten genom väglöst land från Kvevlax till Gamla Vasa (Mussor-Mustasaari) är inritad på grundkartan. Rött markerar landbaserade avsnitt och blått vattenavsnitt. Vägens längd var ca 10 km till den äldsta kyrkan på Kapellbacken och ca 12,5 km till ruinerna av Sankta Maria kyrkan i nuvarande Gamla Vasa. Sankta Maria kyrka  byggdes i slutet av 1400-talet eller i början av 1500-talet. Innan fanns det en äldre träkyrka på samma plats, troligen var den från 1300-talet. Vägen via Veikars är markerad med grönt i början och från Veikars med orange.