Föremål från Hamnmossens båtfynd: öskar, flöte, vässad pinne och fragmentariska åror. Museiverkets C14-datering av båtens bottenplanka gav till resultat att båten är från 1400-1500-talet.

En del av Hamnmossens båtfynd består av bord- och spantfragment. Båten var ihopfogad med trätappar och syteknik. Tekniken är känd från sydöstra och norra Finland, men båtfynd med dokumenterad syteknik är mycket sällsynta i hela västra Finland.