Höstvandring längs kyrkvägsleden 2021

Även i år, lördagen 2 oktober, arrangerade hembygdsföreningen en vandring längs våra medeltida, välbevarade kyrkstigar i Kvevlax. Denna gång vandrade vi tillsammans med Österbottniska fornforskningssällskapet och Kvevlax församling. Några avände cykel på småvägar för att ta sig fram hela rutten (10 km) med start och mål vid kyrkan. De flesta gick ett kortare avsnitt som går från Viken till Källbacken.

     I trakten kring Hamnholmen och Vilanbacken kunde vandrarna bekanta sig med det historiska landskapets pågående förändring. Vid Hamnholmen intill Storträsket byggs en sommarstuga och över farleden där kyrkbåtarna gick fram har en väg byggts.

     Bygget av elledningen över Vilanbacken har nyligen inletts och landskapet kommer helt att domineras av den öppna, breda linjegatan under överskådlig framtid.

     Paus hölls traditionsenligt vid Solhyddan intill Vilanbacken. Värdarna Karl-Gustav och Greta Hjortman hade koll på stugvärmen – som nästan spred sig ut på gårdsplan. I solen och i det färgsprakande höstvädret njöt alla tjugofem deltagarna maximalt av kaffet – och inte minst av vandringen och social samvaro.

     Färden hemåt fortsatte längs Vilanbackens norra sida, Mässträskets gamla strand och Fulmossen ut till Källbacken. Ett 400 meter långt kyrkvägsavsnitt längs Fulmossen är mycket gammalt och välbevarat.

     Vandrarna kunde, med tillfredsställelse, konstatera att kyrkstigarna längs hela leden tillsvidare hålls intakta även om elledningen kommer nära vid Vilanbacken och Mässträsket.

 

Under sommaren 2021 har renoveringen av Magasinet framskridit och städningen av Prästboden har påbörjats.