Årsmötet 2019

Föreningens årsmöte hölls den 26 februari 2019 med rekordlivligt deltagande i Marthabo. Vid årsmötet utdelades Hembygdsförbundets medalj i silver med diplom till Mikael Herrgård för hans förtjänstfulla och långa insats för Kvevlax Hembygdsförening. Han har under stora delar av sitt liv intresserat sig för historia i allmännhet och speciellt för historiska lämningar i den österbottniska miljön. Han har också under årens lopp gett ut ett antal böcker, bl.a. boken "Kvevlax - kyrkresor och samfärdsel i väglöst land" år 2016. Den boken har gett Hembygsföreningen inspiration att "renovera" en etapp av den urgamla Kyrkvägen, mer information om den finns under fliken "Kyrkvägen".

Ordförande Ulla-Maj Salin fäster medaljen på Mikaels tröja.

Blommor överräcktes av styrelsemedlemmen Gunni Törnqvist.

Mikael med medalj, diplom och blommar höll ett oförberett tacktal i bästa galastil.

 

Månförmörkelsen