Årsmötet 2019

Föreningens årsmöte hölls den 26 februari 2019 med rekordlivligt deltagande i Marthabo. Vid årsmötet utdelades Hembygdsförbundets medalj i silver med diplom till Mikael Herrgård för hans förtjänstfulla och långa insats för Kvevlax Hembygdsförening. Han har under stora delar av sitt liv intresserat sig för historia i allmännhet och speciellt för historiska lämningar i den österbottniska miljön. Han har också under årens lopp gett ut ett antal böcker, bl.a. boken "Kvevlax - kyrkresor och samfärdsel i väglöst land" år 2016. Den boken har gett Hembygsföreningen inspiration att "renovera" en etapp av den urgamla Kyrkvägen, mer information om den finns under fliken "Kyrkvägen".

Ordförande Ulla-Maj Salin fäster medaljen på Mikaels tröja.

Blommor överräcktes av styrelsemedlemmen Gunni Törnqvist.

Mikael med medalj, diplom och blommar höll ett oförberett tacktal i bästa galastil.

 

Månförmörkelsen

 

 

Kyrkvägsvandring hösten 2019

Kvevlax församlings karakaffegrupp ordnade den 19 september 2019 tillsammans med Kvevlax Hembygdsförening en vandring längs de gamla kyrkvägsstigarna i Kvevlax. Ursprungligen gick den medeltida rutten över Viken med båt, genom skogar, mossar och vattenfyllda träsk, 10-12 kilometer fram till Kapellbacken i Gamla Vasa.

Dagens vandring var ca sju kilometer lång med start i Viken, längs vintervägen fram till de torrlagda områdena vid Hamnmossen, Hamnholmen, Storhamnträsket, och sedan tillbaka mot Kvevlax via Vilanbacken, det torrlagda Mässträsket och Fulmossen till Källbacken. Luften var efter regnet ren och frisk med behagligt ljus och lagom torra stigar, därtill kunde deltagarna naturligtvis njuta av den vackra naturen i det legendariska och historiska landskapet. En del av den ursprungliga stigen kan ännu skönjas vid Fulmossen. Vid Mässträsket har en revirmärkande älgtjur nyligen sparkat upp en kraftigt urinluktande brunstgrop.

Avsnittet Källbacken-Vilanbacken underhålls av hembygdsföreningen med välvilligt stöd från markägarna. I föreningens planer ingår även uppsättning av skyltar.

Precis som i gamla tiden vilade dagens kyrkvägsvandrare vid Vilanbacken. Trakteringen bestod av grillad korv och kaffe vid den närbelägna Solhyddan med Karl-Gustav och Greta Hjortman som värdar. Runtomkring breder storskogen ut sig med små odlingar insprängda på det gamla träskens bördiga botten. Det är inte alldeles lätt att föreställa sig det ursprungliga vattenlandskapet i skogen, som under lång tid var kyrkfolkets verklighet.

Sammanlagt deltog tjugofyra personer i evenemanget, alla med en önskan om en fortsättning, ännu har vi en god bit kvar till Gamla Vasas historiska kyrkomiljö!

Snidigärdsgården vid Sockenmagasinet

Projektet påbörjades under vårvintern med avverkning av trodor (gärdslen) och störar (stavar) vid Vilanbacken och fortsatte med barkning under vårmånaderna. Efter en lång paus under sommaren monterades störarna på hösten. Förhållandena var inte de allra gynnsammaste p.g.a. områdets fyllning med stenar och krossgrus. Genom att använda icke traditionella metoder, med borrning av hål i de jordfasta stenarna och fästelement av stål samt förstärkningar med betong, blev störarna till sist monterade. I slutet på oktober hämtades smågranar (stölingar) från Väktas´s skogsskifte i Hemskogen och så äntligen, den 24 oktober var vi beredda att göra stölingarna (banden) och göra slutmonteringen.

Talkoarbetarna som syns på fotografierna är Hasse Rönnqvist, Per-Olof Hurr, Mikael Herrgård, Johannes Hjortman och Mikael Hultholm. Fotografer var Maj-Britt Hjortman, Hasse Rönnqvist och Mikael Hultholm.