Fastigheten vid Sockenmagasinet

Kvevlax Hembygdsförening rf har sedan juni 1982 ägt de båda byggnaderna Sockenmagasinet och Prästboden. Marken under de båda byggnaderna ägdes dock av Kvevlax smf (officiellt Kvevlax bys samfällda områden) och marken mellan byggnaderna och omkring ägdes av Christel och Holger Nybäck. Ursprungligen hörde hela området till Knip hemman, närmare bestämt Nysto och Väktas. I början på 1920-talet ägdes området av de tre bröderna Fritjof, Verner och Oskar Knip. De hade av olika anledningar blivit de enda bönderna på Nysto och Väktas.

I samband med nystarten av Kvevlax Hembygdsförening och uppgraderingen av Sockenmagasinet till ett mera lätt tillgängligt muséum uppstod behov av dels en funktionell parkering och dels tillgång till den östra sidans nya ingång. Den ursprungliga ingången från landsvägen var synnerligen opraktisk och rent av farlig på grund av den livliga trafiken.

Markägarna Nybäcks och Kvevlax smf beslöt därför i våras att överlåta de aktuella markområdena till Hembygdsföreningen och den 16 december 2019 kunde processen avslutas genom undertecknande av gåvobreven. Gåvobreven undertecknades under närvaro av det Offentliga köpvittnet Dan Örndahl och av gåvogivarna Christel och Holger Nybäck, för Kvevlax smf:s del ordförande Tore Norrgård och sekreteraren Fredrik Hagberg. För gåvomottagarens del undertecknades gåvobreven av ordförande Ulla-Maj Salin och sekreteraren Mikael Hultholm. Kvevlax Hembygdsförenings kassör Johannes Hjortman deltog som erfaren sakkännare.

Gåvobreven undertecknades i Marthabo den 16 december, från vänster Dan Örndahl, Johannes Hjortman,   Tore Norrgård,  Holger och Christel Nybäck, Ulla-Maj Salin och Fredrik Hagberg. 

 

Nya ingången österifrån

I början på september 2020 blev den nya ingången färdigställd. Ovanför dörren monterades en replik av framsidans gamla skylt. Det är oklart när original skylten har gjorts och vem som gjort den. Den är definivt inte från 1800-talet, sannolikt torde den ha tillkommit på 1950-talet.

Trappans räcke blev också färdigställt i början på september. Trappan är byggd helt av lärkvirke för att uppnå maximal beständighet mot väder och vind.