Tryck på linken nere till vänster:

youtube.com/watch?v=qnB7anYINK4

så startar videon automatikst, Alf Svan är med på videon!

Alf Svahn fotograferad i museet år 2008. I bakgrunden syns vagnskorgen som enligt traditionen härstammar från 1808-09 års krig. Enligt bevarade uppgifter var bönderna beväpnade med liar och sälbössor under kriget.