Hänglås med nyckel (bösslås) av 1600-tals modell upphittat i Kvevlax 1950 av Birger Knip. Låset fanns under en sädesbod som revs vid Enroths (Tuntas) i Kvevlax centrum efter nyskiftet på 1930-talet. Bösslåsen tillverkades under 1600-talet fram till slutet av 1700-talet. De äldsta fynden av låstypen härstammar från medeltiden. Kvevlaxlåset är 17,2 centimeter långt och väger två kilo, det uppbevaras tillsvidare i en monter vid Kvevlax Sparbank.

Hans Keiserliga Majestäts beslut om reglementet för Sockenmagasinet den 23 oktober 1858. Ett exemlar av hela reglementet uppbevaras i Sockenmagasinet.

Alf Svahn och Levi Almén med vagnskorgen (från 1808-09 års krig) som Levi hittade på vinden vid Golkas kvarn i Lillkyro  på 1980-talet. Korgen, som köptes av mjölnaren Bertel Snickars, hade under lång tid använts som spannmålslår vid mottagandet av kvarntull.

En sju meter lång traditionell ökstock, som byggdes år 1928 av Isak Erik Berg. Båten har använts av Verner Mälsor i Kyro älv vid Lillmälsor. Båten uppbevaras i Sockenmagasinet.