Från Veikarsvägen, ca 1,6 km från Kvevlax centrum, finns en tydlig skyltning till parkeringen (P) och därifrån en ca 1km lång stig till olycksplatsen.

Tränjonmaran i Storängen 1961

 

Flygolyckan inträffade 3 januari när Aero Ab:s (numera Finnairs) inrikes linjeflyg AY311 med plantypen DC-3 från Kronoby till Vasa störtade vid Tränjonmaran i Kvevlax 10,5 kilometer före Vasa flygplats. Alla 25 personer ombord omkom, det är den största olyckan med civilflygplan i Finlands historia.

Enligt undersökningsrapporten var orsaken till olyckan ett pilotfel under flygning i mörker på låg höjd. Under en vänstersväng hade planet överstegrats, förlorat manöverbarheten och hamnat i begynnande spinn. Trots att man höjde motoreffekten i slutskedet kunde inte styrfelet korrigeras och planet störtade. En bidragande orsak till olyckan var troligen att piloten och styrmannen var bakfulla och hade sovit för lite. Piloterna hade vid olyckan 2,0 respektive 1,56 promille alkohol i blodet. Många av de förolyckade var svenskösterbottningar, som emigrerat till Sverige och nu var på väg tillbaka till Sverige med flyget från Kronoby efter att ha firat jul och nyår i Österbotten.

På minnesstenen invid olyckplatsen finns namnen på de 25 människor som omkom i flygolyckan. Minnesplatsen och stigen dit underhålls av Kvevlax Marthaföreningen, från Veikarsvägen finns en tydlig skyltning till platsen. Vid olyckan omkom bl.a. Sanfrid Höglund. Hans son Bo-Sanfrid Höglund har gett ut en bok år 2015 om olyckan på Scriptums förlag ” Planet har störtat!”.

Minnesmärket fotograferat 2 januari 2011. Det har gått femtio år sedan planet störtade, träden står fortfarande kvar och snömängden är ungefär densamma som på olycksmorgonen.